Stad en Ommeland wil oeververbinding bij Paddepoelsterbrug

nieuws
Foto: Andor Heij

Na D66 heeft nu ook de Stadspartij voor Stad en Ommeland vragen gesteld over de Paddepoelsterbrug.

De Stadspartij wil een tijdelijke oeververbinding voor fietsers en voetgangers bij de Paddepoelsterbrug. Door het uitvallen na een aanvaring van de Paddepoelsterbrug over het Van Starkenborgkanaal zijn er inwoners van Groningen afgesloten van hun stad. ‘Al vier maanden moeten fietsende scholieren en voetgangers een omweg van 5 km maken over hiervoor ongeschikte wegen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Uitzicht op verbetering is er niet omdat Rijkswaterstaat geen belang heeft bij het herstellen van deze oeververbinding. De vaarweg wordt geschikt gemaakt voor grotere schepen en het is de vraag of een brug op deze locatie nog wel past in de plannen’.

De fractie van Stad en Ommeland heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college en verzoekt de gemeente om zich in te zetten voor een tijdelijke oeververbinding voor fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld een veerpontje.