Darmflora heeft een relatie met het ontwikkelen van diabetes

Het UMCG heeft samen met universiteit Oxford onderzoek gedaan of er een relatie is tussen darmflora en diabetes type 2. Er is gekeken of er bepaalde stofjes worden afgegeven door bacteriën in de darmen die effect hebben op de insuline in het lichaam.  

Dit gebeurde in Groningen met behulp van het onderzoeksproject Lifelines. Uit dit onderzoek is gebleken dat er wel degelijk een relatie is tussen darmflora en diabetes type 2. Daarnaast is het zo dat bacteriën bepaalde stofjes afgeven in de darmen die effect hebben op de insuline in het lichaam.

De komende jaren gaan de onderzoekers kijken of een specifiek dieet kan zorgen voor een verandering in de darmflora, waardoor de kans op diabetes type 2 afneemt. Ze hopen daarmee een doorbraak te bereiken in het voorkomen van de ziekte.