Ingezetenenheffing stijgt het sterkst in Groningen

nieuws

De ingezetenenheffing, een onderdeel van de waterschapsbelasting, is sinds 2015 procentueel het sterkst gestegen in Noorderzijlvest in Groningen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de RUG.

Huishoudens in dit waterschap zijn in 2019 25 euro meer kwijt dan in 2015. Dat is een gemiddelde jaarlijkse stijging van 9,5 procent. In de rest van het land stijgt de ingezetenenheffing gemiddeld slechts met 3,1 procent per jaar. De stijging staat niet in verhouding tot het gemiddelde bedrag van 88 euro dat Nederland aan ingezetenenheffing betaald, waterschap Noorderzijlvest rekent in 2019 slechts 82 euro.

Op 20 maart zijn er weer verkiezingen voor de waterschapsbesturen. COELO onderzocht daarom de ontwikkeling van de belastingtarieven van waterschappen in de afgelopen bestuursperiode (2015 -2019). Het onderzoek laat zien dat de ontwikkeling sterk verschilt per waterschap.