‘In dit tempo heeft Nederland in 2051 nog maar één gemeente’

nieuws

Gemeenten worden gemiddeld steeds groter, en tegelijkertijd werken ze ook steeds meer samen. Dit blijkt uit onderzoek van COELO-hoogleraar Maarten Allers dat vandaag is gepubliceerd. 

Doordat er ieder jaar weer fusies plaatsvinden worden gemeenten steeds groter en verandert hun karakter. Ze komen op grotere afstand van hun inwoners te staan en maken op termijn de provincies overbodig. Deze trend is echter niet onontkoombaar, zegt Allers. “Als alternatief zouden we er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om gemeenten niet verder op te schalen, en om democratisch bestuurde regio’s in te richten voor taken met een bovengemeentelijk bereik, zoals het sociaal domein en economische zaken. Gemeenten blijven doen wat lokaal kan en vormen een verbindend element in de samenleving.”

Als we in dit tempo doorgaan ontstaat over niet al te lange tijd een klein aantal supergemeenten, die de provinciale taken er wel even bijnemen. Volgens het regeerakkoord moeten gemeenten die teveel samenwerken fuseren. Maar uit het onderzoek van Allers blijkt dat dit geen oplossing is. Gemeenten gaan meer samenwerken in de aanloop naar een herindeling. In het herindelingsjaar daalt die samenwerking weer tot het niveau van vóór de fusieplannen. Per saldo is er dus geen effect te zien.

COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deel dit artikel:

  1. Wat een onzin komt er uit de mond van die man. De gemeente Nederland bestaat al en heeft haar raadszaal op het binnenhof. Om de betrokkenheid te vergroten moet je de wijkraden en dorpsraden belangrijker maken. Nu is het een beetje onduidelijk hoe die zijn samengesteld.

  2. Kan het betoog van deze Maarten Allers volledig onderschrijven. Wat hij zelf ook zegt, het wordt er beslist niet goedkoper op, het voegt verder ook niets toe, behoudens een grotere afstand tot de inwoners en ja, ook ik heb hier in het verleden al vaker geschreven dat iets als bijvoorbeeld jeugdzorg provinciaal moet worden geregeld

  3. Gemeente, provincie, regering, EU. 4 bestuurslagen is m.i. aan de ruime en dure kant. Daar kan er best eentje tussenuit. Zeker nu we al jaren de belastingen zien stijgen lijkt me het een goed moment om eens te kijken of deze overdadige hoeveelheid overheid wel efficiënt is.

  4. Dat de belastingen stijgen kent natuurlijk als oorzaak dat dit land telkens meer (nieuwe) inwoners krijgt welke netjes gesproken niet aan het arbeidsproces deelnemen, of ooit aan deel zullen gaan nemen.
    Ben het wel met je eens dat er op de burelen van veel maatschappelijke instanties, best wel verlangd mag gaan worden dat er men daar eens begint om daadwerkelijk (8 uur per dag) te gaan werken, daar kun je inderdaad wel op personeel besparen. Persoonlijk zou ik zelfs meer ambtenaren willen om dure in te huren consultants en IT bedrijven het overdadig belegde brood uit de mond te stoten.
    Dan gaan mensen roepen dat in te huren IT`ers niet voor een overheid willen werken, omdat deze in de private sector veel meer kunnen verdienen. Dat zal best, maar neem maar van mij aan, dat wanneer de overheid een tijdje geen te duur betaalde consultants en/of IT`ers aan werk help, hun prijzen vanzelf gaan dalen, want je mag niet vergeten dat de overheid ook voor hen, direct of indirect een van de grootste werkgevers in dit land is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *