Ontmoetingsplek ‘De Oranjerie’ onder grote belangstelling geopend

wijken
FOto: Buurtvereniging Oranjebuurt - https://twitter.com/oranjebuurt

Onder grote belangstelling is zaterdagmiddag ontmoetingskamer De Oranjerie aan de Wilhelminakade in De Oranjewijk geopend. Het initiatief vloeit voort uit de G100-bijeenkomsten die de wijk aangenamer moet maken.

Rond 15.00 uur werden de deuren van het gebouw van de voormalige slijterij voor het publiek geopend. De buurthuiskamer is de afgelopen periode ingericht met hulp van Goud Goed en The Big Building. De bedoeling is dat de ruimte de komende periode als ontmoetingsplek voor de wijk gaat dienen. De verwachting is dat de huiskamer op deze plek drie maanden in gebruik zal zijn. In maart wil de naastgelegen supermarkt gaan verbouwen en zal ook de slijterij weer een bestemming krijgen.

Bij de G100-bijeenkomsten die in september en oktober werden gehouden konden buurtbewoners innovatie ideeën indienen voor de Oranje- en Noorderplantsoenbuurt. De bedoeling van deze ideeën is om de wijken nog fijner te maken.