De ene hond is de andere niet na de herindeling

nieuws

In 2019 is er een nieuwe gemeente Groningen. Maar er zijn komend jaar nog merkwaardige verschillen in belastingen binnen de nieuwe gemeentegrenzen.

In het gebied van de voormalige gemeente Ten Boer en Haren betaalt u bijvoorbeeld geen hondenbelasting. In het gebied van de voormalige gemeente Groningen wel. De nu nog zittende gemeenteraden hebben die tarieven vastgesteld.

Uitzondering is de OZB. De nieuwe gemeenteraad stelt vóór 1 april 2019 de hoogte van de OZB vast. Die geldt per 1 januari 2019 voor alle inwoners van de nieuwe gemeente. De aanslag kan pas gemaakt worden als de tarieven bekend zijn. Doordat de nieuwe gemeenteraad de OZB-tarieven eind maart vaststelt, krijgt u uw aanslag niet eerder dan eind april. Dat is later dan u gewend bent. Dit heeft geen gevolgen voor termijnen voor betalen, bezwaar maken en kwijtschelding aanvragen. Die schuiven mee met de datum van de aanslag.