Vrije keuze openstelling koopzondag Paddepoel eindelijk definitief

Eindelijk is het definitief. Maandag besloot de Vereniging van Eigenaren (VvE) van winkelcentrum Paddepoel dat winkeliers vanaf nu zelf mogen beslissen of ze op zondag open gaan. Hiermee komt een eind aan een slepend conflict in het winkelcentrum.

Het conflict tussen de winkeliers en de VvE heeft ongeveer twee jaar geduurd, waarbij enkele winkeliers flinke boetes van de VvE kregen opgelegd. De boetes van Paddepoel Fietsen, die opliepen tot zo’n 68.000 euro, werden al kwijtgescholden. Peter Oest, één van de winkeliers die zich hard maakte voor de vrije keuze om open te gaan reageert verheugd: “We hebben witte rook, dit ga ik zeker wel even vieren.”

De VvE vergaderde vandaag in Hoogkerk over de openstelling op zondag.

 

Deel dit artikel:

 1. Mooi zo. En gefeliciteerd!

  Frappant evenzogoed. In mei 2018 besloot het Stadsbestuur de wijziging van het bestemmingsplan voor het winkelcentrum stil te leggen. Amper drie maanden later stapt Paul Beeres op als voorzitter van de VvE. En nog geen drie maanden daarna zijn de boetes en de verplichte koopzondag definitief van tafel.

  Terwijl VVD-wethouder Joost “muizenstapjes” van Keulen altijd heeft beweerd dat de gemeente in dit conflict niets kon betekenen. En daarin altijd consequent werd gesteund door zijn eigen fractie en – niet te vergeten – de geloofsbroeders van D66. En van hen alle lof kreeg voor zijn jarenlange slappe optreden. Weten we ook weer wat we aan die twee partijen hebben.

 2. Op 15 november 2016 maakte ik meerdere reacties bij dit item van OOG TV over het Winkelcentrum Paddepoel (deze reacties zette ik in een Word-document; op 16 nov. 2016 verstuurd naar wethouder Joost van Keulen):

  https://www.oogtv.nl/2016/11/winkeliers-paddepoel-geen-steek-verder/

  Zie met name mijn verenigingsrechtelijke analyse van de AV van de CVvE, tijdens welke over die boete van 500 euro is besloten. Deze hele besluitvorming is onrechtmatig geweest. Ja zelfs van rechtswege nietige besluitvorming. Waarom heeft de Stadsadvocaat hierover gezwegen?

  Op 26 januari 2018 zond ik een tweede e-mail ter attentie van wethouder Joost van Keulen van EZ. Hierop is niet gereageerd. Ik betreur dit ten zeerste. Als de gemeente Groningen zelf had geschermd met het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens, het EVRM van de Raad van Europa, dan was dit conflict veel eerder opgelost.

  Ik citeer nu mijn e-mail van 26 januari 2018:

  “Onderwerp: Winkelcentrum Paddepoel en de omstreden boete van 500 euro voor weigerachtige winkeliers

  Geachte heer Van Keulen,

  Ik heb u in het verleden reeds geconfronteerd met juridische opmerkingen in relatie met het Winkelcentrum Paddepoel.

  Op 16 november 2016. Zie onderstaande e-mail met de bijlage.

  De heer S. Poelstra reageerde op 21 november 2016 in de trant van: indien noodzakelijk, zal ik van uw adviezen gebruikmaken. Dit moment is volgens mij thans aangebroken.

  Zie:

  “From: Simon Poelstra
  Sent: Monday, November 21, 2016 4:42 PM
  To: Kees Huizenga
  Subject: Paddepoel

  Geachte heer Huizenga,

  Dank voor uw mail !

  De wethouder heeft mij gevraagd uw vragen te beantwoorden.

  Naar mijn informatie wordt er in Paddepoel achter de schermen gewerkt aan het normaliseren en democratiseren van de onderlinge overlegstructuur. Betrokkenen hebben om rust gevraagd om hieraan te kunnen werken.

  Wij willen hen de rust en ruimte bieden om er met elkaar uit te komen en hopen hierin ook op uw medewerking. Wij zullen vooreerst dan ook geen gebruik maken van eventuele juridische middelen.

  Mocht dit wel aan de orde komen, dan nemen we uw adviezen zeker mee .

  Nogmaals dank voor uw mail.

  Met vriendelijke groet,

  Simon Poelstra

  Adviseur EZ Gemeente Groningen”

  ============================================================

  Het EVRM in relatie met het WC Paddepoel

  In relatie met:

  1. het verbod op dwangarbeid (art. 4 lid 2)

  2. het recht op privacy (privéleven) en een normaal gezinsleven (art. 8 lid 1)

  Zie verder: https://nl.wikisource.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens

  Het EVRM gaat boven dat boeteprotocol of besluit van de AV van de CVvE van WC Paddepoel. Dat weet de Stadsadvocaat, naar ik hoop, eveneens.
  Besluiten van een AV van een vereniging mogen niet in strijd zijn met nationale wetten en met het Volkenrecht. Op straffe van nietigheid van rechtswege (buiten de rechter om).

  Mijn vraag aan u is om de heer Nauta en de Stadsadvocaat in te lichten over de relevantie van het EVRM, mede geïncorporeerd in de Grondrechten van de Europese Unie.
  Ik wijs tevens op het Europees Sociaal Handvest (ESH) in relatie met slavernij en drangarbeid.

  Als er toch een vrijstelling van de zondagsopening moet worden gegeven, kan dit het beste met de gemeentelijke verordening in relatie met de Winkeltijdenwet. De publiekrechtelijke weg.

  Graag uw reactie.

  Ik hoop u van dienst te zijn geweest.

  Hoogachtend,

  Kees Huizenga”

  Einde citaat.

 3. Twee vragen:
  Heb je zelf niet het idee dat je adviezen een tikje vergezocht zijn?
  Heb je zelf ook het idee dat je met een kluitje het riet ingestuurd bent?

 4. Beste leden van de redactie van OOG TV en OOG Radio: de strijd in het Winkelcentrum Paddepoel duurde vier jaren. Geen twee jaren, zoals u schrijft. Ik verwijs naar:

  https://nos.nl/artikel/2259024-einde-aan-koopzondagenconflict-in-gronings-winkelcentrum.html

  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201263/Einde-aan-ruzie-over-koopzondagen-in-winkelcentrum-Paddepoel

  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201274/Opluchting-bij-tegenstanders-verplichte-koopzondag-Vier-jaar-voor-gestreden

  @ Jack:

  Meerdere ondernemers in Paddepoel wisten van mijn verwijzingen naar het EVRM. Ik had contact met René Bolhuis van Bloemen-Mozaïek en de toenmalige baas van Primera Paddepoel. Paddepoel Fietsen heeft een e-mail van mij gehad.

  Op een zeer belangrijk strategisch moment kwam wethouder Roeland van der Schaaf van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken met het slimme voorstel om geen uitvoering te geven aan de uitbreiding/renovatie van het WC Paddepoel. Het werd dus koehandel. Voor wat, hoort wat. Feitelijk bood wethouder Van der Schaaf (PvdA) hulp aan wethouder Van Keulen (VVD).

  Het punt is dat het EVRM dwangarbeid verbiedt. Zowel voor ondernemers als voor personen met een bijstandsuitkering.

  Het is mij bekend dat de VVD er landelijk geen voorstander van is dat wetten door de rechterlijke macht kunnen worden getoetst aan volkenrechtelijke verdragen, waaronder de Grondrechten binnen de EU (zie het verkiezingsprogramma van de VVD uit 2017). Ik weet niet of dit een rol heeft gespeeld bij wethouder Joost van Keulen. Een wethouder moet de wet gebruiken en handhaven. Niet meer, maar ook niet minder. Dit geldt uiteraard tevens voor de Stadsadvocaat in zijn (geheime) adviezen!

  Zie verder dit VK-artikel van 27 nov. 2013:

  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vvd-verbied-rechter-wetten-te-toetsen-aan-internationaal-verdrag~baa2bd11/

 5. Ik verwijs graag naar dit bericht RTV Noord van 24 jan. 2018:

  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189341/VvE-Paddepoel-geeft-zeker-een-winkelier-vrijstelling-voor-koopzondag

  Citaat:

  “Verder is de stadsadvocaat nog bezig uit te zoeken wat de gemeente aan juridische mogelijkheden heeft om in te grijpen. De gemeenteraad krijgt binnen twee weken meer informatie; dit is een geheim stuk. Een eerder stuk van de stadsadvocaat werd gelekt naar de media. Burgemeester Peter den Oudsten heeft daar aangifte van gedaan.” Einde citaat.

  @ Jack: ja, ik ben met een zoethoudertje (een kluitje) in het riet gestuurd.

  Door mij benaderde leden van de gemeenteraad (ook van de oppositie) deden er het zinderende zwijgen toe. Ze hadden toch zelf kunnen verwijzen naar het EVRM? Als strenge controleurs van het college van B&W.

 6. De heer Huizinga is gek op citeren. Niet alleen van zijn eigen op hoogdravende toon verkondigde maar ongevraagde adviezen aan Jan en alleman, maar ook van allerlei willekeurige mediaberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *