‘Here is one piece of voting advice from us’

nieuws

Deze week ontvingen de kiesgerechtigden in Groningen, Ten Boer en Haren hun stempas. Voor de eerste keer is de begeleidende brief ook in de Engelse taal meegestuurd.

‘Here is one piece of voting advice from us: vote on 21 November! Your voice is needed. Our democracy only works if we make our voices heard, so let your voice be heard too. Thank you for voting on 21 November.’

Op de Nederlandstalige andere kant van de brief heet dat: “Wij geven alvast één stemadvies: stem op 21 november! Uw stem is hard nodig. Onze democratie werkt als we onze stemmen laten horen. Laat uw stem dus ook horen. Bedankt voor uw stem op 21 november,” aldus de burgemeesters van Groningen, Haren en Ten Boer, Peter den Oudsten, Pieter van Veen, Frank de Vries.

Mensen die in afkomstig uit een ander land van de EU en mensen met een geldige verblijfsvergunning die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven kunnen ook stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen.