Extreem weer kost waterschap bijna half miljoen

nieuws
foto: @natuuronlanden

De extreme weersomstandigheden van dit jaar kost het waterschap Hunze en Aa’s € 485.000.

​Het voorjaar van 2018 was extreem nat. Vooral in mei viel er veel neerslag. Deze neerslag zorgde voor schade aan de watergangen van het waterschap. Het herstel van deze schade leidde tot extra kosten. De extra kosten bedragen € 80.000,-.
De beschadigde en uitgespoelde taluds zijn inmiddels hersteld. Door problemen met de waterafvoer moesten daarnaast extra baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het waterschap plaatste tijdens de hete en droge zomer noodpompen om te zorgen voor extra wateraanvoer richting het gebied. Daarnaast hield Hunze en Aa’s de droge veenkades nat om de veiligheid te waarborgen. De extra kosten die hiermee gemaakt zijn bedragen € 405.000,-.