Convenant moet 1500 extra studentenkamers opleveren

nieuws
Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen, de woningcorporaties, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties hebben dinsdagmiddag een convenant over huisvesting in de Stad ondertekend, waarin onder andere afspraken gemaakt worden over het bijbouwen van 1500 extra studentenkamers.

In het BouwJong 2.0. Convenant studentenhuisvesting worden doelen gesteld om de huisvestingsproblematiek te bestrijden. Zo moeten er in 2025 circa 1500 extra studentenkamers bijgebouwd worden, bovenop de al bestaande bouwplannen. Daarnaast moeten de organisaties zich sterk maken om het aanbod betaalbaar en kwalitatief te houden. “Het gaat in deze situatie niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit”, stelt Jolien Bruinewoud, voorzitter van de Groninger Studentenbond.

Het convenant is een samenwerking tussen de GSb, de ESN, de Gemeente Groningen, de RUG, de Hanzehogeschool, Nijestee, De Huismeesters, Lefier en SSH.

convenant studentenhuisvesting
Foto: Roeland van der Schaaf
Deel dit artikel:

 1. leuk, dat is nog niet eens genoeg om de buitenlandse studenten een kamer te geven. En als er voldoende is, zullen ze wel meer buitenlandse studenten halen.

 2. Ongelofelijk!

  Er is een enorm woningtekort onder zijn oervolk!

  En wat doet de politiek, voorrang geven aan de internationale student. Volledige budgetten ten gunste van deze internationale student.

  In plaats van een halt toe te roepen aan de internationale student!

  Want ben ik blij, dat mijn stembiljet al door de shredder is gegaan! Zodat ik mij niet nogmaals een kater hoeft te ondergaan!

 3. De heren hebben liever dat de woningen in hun straat worden opgekocht door huisjesmelkers zodat er meer betegelde voortuintjes komen waar het onkruid toch en de fietswrakken toch nog welig tieren.

  Er moet in de sociale huur wat gedaan worden aan de scheve huren zodat het voor ouderen aantrekkelijker wordt kleiner te gaan wonen in niet in een grote gezinswoning te blijven hangen. Dat betekent dat de huren gelijkgetrokken moeten worden. De hoogste huren moeten zakken de laagste stijgen. (In verhouding met de grootte en kwaliteit van de woning). Om dit te financieren moet de verhuurdersheffing worden afgeschaft.) Corporaties mogen dan vervolgens de huren niet meer verhogen bij nieuwe verhuur. Alleen de jaarlijks vastgestelde verhoging mag nog worden toegepast. Uiteindelijk zal dit ook een bezuiniging op de huurtoeslag opleveren.

  1. Voor 1995 was alles prima geregeld in Nederland. Maar ze wisten destijds, na het verdrag van Maastricht, dat er een tsunami onze landsgrenzen zouden binnenkomen. En toen werd alles anders.

   Een bezuiniging op de huurtoeslag komt er sowieso. Dat is al in gang gezet. Politiek Den Haag wenst het budget niet te verhogen ten gunste van deze internationale student. Want die vreten dus ook mee van de huurtoeslag.

   En de ouderen krijgen ook een verhuiskostenvergoeding in jouw opinie?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *