Convenant moet 1500 extra studentenkamers opleveren

nieuws
Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen, de woningcorporaties, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties hebben dinsdagmiddag een convenant over huisvesting in de Stad ondertekend, waarin onder andere afspraken gemaakt worden over het bijbouwen van 1500 extra studentenkamers.

In het BouwJong 2.0. Convenant studentenhuisvesting worden doelen gesteld om de huisvestingsproblematiek te bestrijden. Zo moeten er in 2025 circa 1500 extra studentenkamers bijgebouwd worden, bovenop de al bestaande bouwplannen. Daarnaast moeten de organisaties zich sterk maken om het aanbod betaalbaar en kwalitatief te houden. “Het gaat in deze situatie niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit”, stelt Jolien Bruinewoud, voorzitter van de Groninger Studentenbond.

Het convenant is een samenwerking tussen de GSb, de ESN, de Gemeente Groningen, de RUG, de Hanzehogeschool, Nijestee, De Huismeesters, Lefier en SSH.

convenant studentenhuisvesting
Foto: Roeland van der Schaaf