Verbeterde samenwerking accountant en gemeente

nieuws
Foto: Joris van Tweel

De accountant van de gemeente is erg tevreden over hoe de samenwerking is verlopen en hoe deze is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Het streven is om zaken in één keer goed te doen en zodoende herstelwerkzaamheden te voorkomen.

Op termijn komt er een strakkere sturing waarbij de accountant meer kan vertrouwen op de controlewerkzaamheden die de gemeente zelf al heeft uitgevoerd. Het borgen van de verbeteringen die al zijn doorgevoerd is op dit moment erg belangrijk. Dan gaat het om investeren in personeel, een betere ondersteuning van de directies, investeren in kwaliteit en het echt gaan hanteren van de strakkere regels.

De accountant heeft een risico-analyse gemaakt en gaat het komende jaar in ieder geval op acht concrete punten extra controleren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de waardering van de grondexploitaties, de volledigheid van inkomende subsidies en de rechtmatigheid van de aanbestedingen.