Geen toename van dumpingen van grof vuil

Het stadsbestuur voelt er niet voor het ophalen van grof vuil weer gratis te maken. Dit zou leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing met circa € 5,50 per aansluiting.

‘Ten opzichte van 2014 is er geen toename van dumpingen van grof vuil in de wijken. Wel is er een verhoging van het aantal bijplaatsingen van huishoudelijk afval, waaronder grof vuil. Bij herinvoeren van het gratis ophalen van grof vuil verwachten we daarom geen wezenlijke verandering in het straatbeeld. De kosten van het herinvoeren (€450.000.-) staan niet in verhouding tot de kosten van het opruimen van dumpingen en bijplaatsingen (€20.000,-)’, stelt het college. Dit zou zich bovendien vertalen in een verhoging van de afvalstoffenheffing met circa € 5,50 per aansluiting.

Met het oog op de aanstaande gemeentelijke herindeling is nagegaan welke service inzake grofvuil in de drie gemeenten wordt geboden. Alle drie gemeenten bieden bewoners de mogelijkheid om het afval weg te brengen naar een afvalbrengstation. Daarnaast bieden alle drie gemeenten de service om grofvuil tegen betaling aan huis op te halen. De daarvoor geldende tarieven verschillen per gemeente en variëren van € 25,= (Haren, maximaal I m3) tot € 72,80 (Ten Boer, maximaal 1,5 m3). Groningen hanteert een tarief van € 46,50 voor 1,5 m3, waarbij Voordelig Vervoerd en Werkpro iets lagere tarieven hanteren.