D66 vraagt om Europese erkenning Groningse taal

nieuws

D66 wil dat het gemeentebestuur van Groningen er bij de regering op aandringt dat de Nedersaksische streektaal de erkenning krijgt van het Europees Handvest van regionale talen en talen van minderheden: “In ’t veuren mot ’t gemaintebestuur regels opzetten dij richt binnen op ’t beschaarmen van d’aigen streektoal.”

Na de gemeentelijke herindeling ontstaat er in de nieuwe gemeente Groningen een unieke situatie op het gebied van immaterieel cultureel erfgoed. Er wordt dan niet 1, maar 3 drie verschillende Nedersaksische streektalen gesproken: het Stads-Gronings, Het Hogelands en het Gorechts.

D66-raadslid Wieke Paulusma zegt hierover: “Europese erkenning en steun kan ons helpen dit immaterieel erfgoed in stand te houden. De Europese dag van de Talen op 26 september is een mooi moment om hier aandacht voor te vragen.”