D66: Schoolkinderen van ’s morgens tot ’s avonds in één complex

nieuws
foto: Dieuwert Tuinstra

De raadsfractie van D66  in Groningen oppert, in de aanloop naar de verkiezingen van 21 november, een plan voor gecombineerde wijkcentra rondom scholen: De ‘Vensterschool 3.0’. De wijkbewoners moeten deze centra zo veel mogelijk zelf gaan besturen.

Zo’n soort school kan volgens raadslid Arend Jan Wonink het kloppend hart van de wijk of het dorp worden: “Na de lessen kunnen kinderen meedoen aan extra aanbod; ze kunnen sporten, kunst maken, maar ook leren programmeren of robots bouwen, of bijles en hulp met hun huiswerk krijgen. Niet verplicht, maar wel heel leuk en nuttig natuurlijk. Een soort schooldag-plus!” Ook de kinderopvang komt in een dergelijk wijkcentrum.

De regie voor deze vensterscholen moet zoveel mogelijk bij de wijk of dorpsbewoners zelf gelegd worden, omdat zij weten wat er nodig is in de wijk. Hiervoor wil D66 extra investeren in de sociale functie van onderwijs, cultuur en sport. “Ook de koppeling met de behoeften en wensen van ouders is daarbij ontzettend belangrijk” aldus Wonink.