Bezwaarschriften tegen bomenkap op Akerkhof

nieuws

De Bomenridders Groningen roept mensen op een bezwaarschrift in te dienen tegen de bomenkap op het Akerkhof.

‘De gemeente Groningen heeft zichzelf een kapvergunning verleend voor het kappen van vijf bomen op het Aa-kerkhof. Tussen vrijdag 10 en vrijdag 24 augustus kunt u zowel op onze Facebookpagina als op onze website een kant-en-klaar formulier vinden met een bezwaarschrift, met ruimte voor uw eigen tekst / argumentatie.

Van de prachtige schaduwplek met oude bomen op het A-Kerkhof wil de gemeente een strak ontworpen “verblijfsplek” maken met puntige granieten bakken met grassprieten en losse stoeltjes. In plaats van de rustige plek, sfeer, bomen en schaduw te koesteren, wordt er een nieuw hitte-eiland gecreëerd in deze tijd van klimaatopwarming’, melden de Bomenridders.

Een oude Groningse zegswijze luidt: Het zal geschieden wanneer het aan het Akerkhof niet waait en in de Poelestraat geen plassen staan, dat wil zeggen met sint-juttemis (Wikipedia).

Deel dit artikel:

 1. # O. Kars

  Een ieder moet er van uit kunnen gaan dat de rechters objectief en professioneel zijn.
  De wetgever weet ook dat rechters mensen zijn en dat ook zij dus de objectiviteit uit het oog kunnen verliezen.
  De wet bepaalt daarom dat je maar 2x mag wraken.
  Dat is logisch.
  Je moet erop kunnen vertrouwen dat ook een keer goed gaat.

  In dit geval is het zeer bijzonder – en ook onwenselijk – dat ik 3 keer heb moeten wraken.

  Dat lijkt niet te kunnen.
  Toch wel.

  Toen ik de 1e rechter wraakte bleek die de zitting te hebben afgezegd, wegens verhindering.
  Ik wist dat niet.
  Zag hij mijn wraking van verre aankomen….?

  > Wegens zijn verhinderd zijn heeft de wrakingskamer GEEN uitspraak gedaan.
  * Die wraking telt dus NIET.

  De ´tweede´ rechter heeft het overgenomen.
  Maar deze nam had exact dezelfde aspecten, waarom ik de ´eerste´ rechter had gewraakt.
  PLUS dat deze rechter zich – tijdens de zitting van de Koningsdag die 3 en half duurde – extreem had misdragen.
  Ik heb haar toen niet gewraakt. Ondanks dat daar alle reden toe was.
  Dat weet ze.
  Ik was verbijsterd dat zij nu deze zitting deed.
  Wraken was dus – voor iedereen – te voorspellen.

  Zij heeft aan de wrakingskamer – per email – laten weten dat zij het niet eens is met de wraking.
  Haar email heb ik niet en haar motivatie dus ook niet.
  Ze meldt dat – ONDANKS DE UITSPRAAK VAN DE WRAKINGSKAMER – een andere rechter de zitting toch over moet nemen, omdat zij met vakantie gaat.

  * En WEER heeft de wrakingskamer GEEN uitspraak gedaan.
  – Telt deze wraking mee? Ik zou het NIET weten.

  * STERKER:
  De wrakingskamer heeft geoordeeld dat ik NIET ONTVANKELIJK BEN!!!
  – PARDON ???????????

  De ´derde´ wraking – nu op de zitting – was uiteindelijk ook volstrekt onvermijdelijk.
  Deze rechter had in 2015 de buurtvereniging al op onterechte wijze naar buiten geschoven.
  Toen – na een aantal missers van zijn kant – hij stelde dat het Noorderplantsoen GEEN NATUUR is,
  werd her duidelijk dat hij NIET bereid was de Monumentale Bomen te beschermen.
  Dan heb ik het nog niet eens over alle – andere nadelige – aspecten van Noorderzon.
  De rechter was het niet met de wraking eens.
  Hij vond dat IK misbruik maak.
  – PARDON???????
  * Ook hij blijkt compleet blind te zijn voor zijn eigen verre gaande subjectiviteit.

  Ik ben van mening dat het inmiddels het aller beste is, als een andere rechtbank deze Noorderzon 2018 zaak gaat doen.
  Na het wraken van 3 rechters en behoorlijk vreemd gedrag van de wrakingskamer is daar – mijns inziens – alle reden toe.
  En juridisch Nederland mag haar licht over dit gebeuren laten schijnen….

  Mevrouw Kiki

  PS

  # Otto
  Nog meer tegen de vlakte….
  Zucht

  1. Ah, dus de wrakingen zijn NIET toegezegd. Tsja, dan was mijn eerste conclusie toch terecht. U maakt van een mug een olifant en verspilt hiermee belangrijke tijd van wetshandhavers.

   Ik begrijp volkomen dat u zich de missie heeft gesteld om op te komen voor ons stadsgroen (zie uw eigenbenoemde titel “boombeschermvrouwe”), maar er is opkomen voor, en er is aanstellerij. U schiet uw doel al jarenlang voorbij en krijgt op deze manier niets voor elkaar. Vervelend, maar waar.

   Tijd voor een stap terug? We hebben nu immers de bomenridders. :o)

  1. Je bent zelf en Trump in je opvattingen. Het doodzwijgen op onderwerpen in de rechtstaat, omdat het zgn. geld kost, maar je eigen onderwerpen (welke jij wel belangrijk vindt) profileren. Exact wat Trump ook doet.

 2. # Otto
  Ik heb – vanochtend – de verzetsgroep HLVY ´opgericht´.
  Het Levende Verzet Yes.
  Y verwijst naar de Boomvorm.

  #Jack
  Ook ik geef al 25 jaar aan dat ik – klein – locatietheater prachtig vind.
  Zo is OEROL – de voorloper van alle festivals – ooit begonnen.

  Locatietheater gedraagt zich niet als een dictator maar – als gast !
  Heeft ALLE RESPECT voor HET GEHELE Noorderplantsoen en de woonomgeving(en).

  Je bent – overduidelijk – absoluut niet ingelezen.
  1.
  Uit bodemonderzoek van 2014 en 2015 blijkt dat de drie grote velden – Speelveld, Hondenveld en Muziekkoepelveld ernstig verdicht zijn.
  Het Kastanjeveld is al jaren verdicht.

  Als die verdichting een – niet te ontkennen – feit, is hoe is het dan onder de Bomen?
  Noorderzon ZELF geeft in 2014 aan bezorgd te zijn !!!!!!!!!!

  2.
  Landschapsarchitect Jorn Copijn (adviseerde al in ´95) en net las alle Boomdeskundigen:
  dat je NIET onder de BOOMKROON moet komen: omdat DAN de bodem verdicht.
  En DAT – op termijn – de dood van de BOOM veroorzaakt.
  Als de bodem verdicht is, kun je dat NIET herstellen (bijvoorbeeld omploegen) omdat er boomwortels zitten!

  3.
  Noorderzon heeft een bekende Monumentale Witte Kastanje vernield,
  door hun loopbrug over de vijver.
  Omdat ik aangaf dat NIET te doen, het moest toch.
  De Prachtige Monumentale Kastanje DOOD!!!
  Voor een paar dagen Noorderzon.

  4.
  Noorderzon directrice Femke Eerland zei tijdens de rechtszaak dat het Noorderplantsoen aan haar hart gaat en dat Noorderzon oh zo goed de Bomen omgaat.

  Knetterende Onzin:
  a. dan zou ze het niet flikken om onder de Monumentale Bomen horeca
  te eisen !!!!!!
  dan zou de daar wegblijven!!!
  b. dan zou ze hekken plaatsen om de Boomkronen en niet om de stammen.
  omdat stamhekken juist ongewenst geloop onder de kwetsbare Bomen
  uitlokt.
  c. dan zou ze ALLE adviezen van Jorn Copijn (´95) volgen.
  d. en dan zou ze het boekje van Jorn Copijn (´95) op haar nachtkastje liggen
  en zou ze het niet al jaren geleden in de prullenbak hebben laten verdwijnen.
  e. dan zou ze niet een nog groterder festival eisen – dit jaar 150.000 bezoekers
  – maar zou ze richting veel kleiner gaan!
  f. want …..ze heeft zelfs meer wc´s besteld, dan vorig jaar…
  g. dan zou ze een ontruimingplan (terreur) klaar hebben liggen
  h. dan zou ze geen 100 db(A) herrie de bomen gunnen…

  Kijk bij de APK van het Groninger Forum.
  Dan zie je bij de linker kolom:
  Een ´gezellig´ beeld van de net schoongemaakte piskruizen bij de Kastanjes…..

  Mevrouw Kiki

 3. FEEST

  DE Aa-KERK BOMENKAP MOET WORDEN GESTOPT!!!!!!!!!!

  IK BEN ERVAN OVERTUIGD DAT WE HEBBEN GEWONNEN!!!!

  Want:
  Geliefde boeren burgers en buitenlui…
  Trompetten en drums…
  VLAGGETJES EN TAART!

  Ik heb zojuist het Bestemmingsplan Binnenstad 2016 bekeken.
  De nota is gelardeerd met foto´s.

  Op de allereerste foto: is een foto van de Brugstraat!

  >>>>>> MET ZICHT OP DE Aa-Kerk BOMEN <<<<<<<<

  Dat betekent – simpelweg – dat deze Bomenkap – STRIJDIG – is
  met het KERS VERSE bestemmingsplan 2016.

  En op pagina 22:
  Zie je de door mij geredde Plataan voor V&D.

  Google:
  pdf Bestemmingsplan Binnenstad 2016

  Mevrouw Kiki

  #Otto,

  Dank voor je inbreng over de 100 db(A) van de Kermis feesten.
  Burgemeester Peter den Oudsten heeft ook ZOVEEL HERRIE vergund.
  De voorzieningenrechter weigerde op al mijn – Bomen en overlast – punten in te gaan.
  Vandaar de noodzakelijke 3e wraking.

 4. Volgens het bomenonderzoek van het bedrijf “Alles over Groenbeheer” uit Assen (zie het logo) is slechts één lindeboom ziek (in slechte conditie). Vijf bomen worden gekapt, waaronder drie monumentale bomen.

  Zie: https://bomenriddersgroningen.nl/

  Economische Zaken heeft het dus gewonnen van Stadsbeheer/Milieubeheer/Ecologie. Dieptriest.

  In § 3.1.3 van het rapport staat dat deze bomen bij de Der Aa-Kerk zijn opgenomen in de Stedelijke Ecologische Structuur (S.E.S. 2014).

 5. @ Mevrouw Kiki:

  1. Het Bestemmingsplan Binnenstad 2016 moet de Stedelijke Ecologische Structuur 2014 accepteren. Beter gezegd: het Bestemmingsplan Binnenstad 2016 mag niet in strijd zijn met de Stedelijke Ecologische Structuur 2014. Die foto van de bomen bij de Der Aa-Kerk is een mooie visuele bevestiging hiervan.

  2. Monumentale bomen mogen niet gekapt worden, tenzij ze een direct gevaar opleveren voor de omgeving in de ruimste zin des woords. Waarom weet de gemeente Groningen dit niet? De gemeente Groningen is eigenaar van deze bomen en tevens vergunningverlener!

  3. Het Bestemmingsplan Binnenstad 2016 mag niet in strijd zijn met de Bomenstructuurvisie “Sterke Stammen” uit februari 2014. Zie: https://bomenriddersgroningen.nl/wp-content/uploads/2016/02/Bomenstructuurvisie_Sterke_Stammen-1.pdf

  Ad 3: in § 5.3, op pagina 47, van de Bomenstructuurvisie 2014 staat dat de hele binnenstad (het stadsdeel Binnenstad) “Beschermd Stadsgezicht” is. Dit geldt uiteraard dan ook voor de bomen bij de Der Aa-Kerk. Waarvan akte 1.
  Bovendien is het de wens van het gemeentebestuur “om meer bomen in de binnenstad aan te planten”. Waarvan akte 2. Dat is iets anders dan vijf oude bomen in de binnenstad te willen kappen, waarvan drie monumentaal van karakter zijn.
  Ik verwijs tot slot naar § 5.1 van deze Bomenstructuurvisie. Vooral pagina 35, waarin geschreven wordt over “Bomen en cultuurhistorie”, “Beschermde Stadsgezichten en gebieden met bijzondere waarde”. Het gebied rondom de Der Aa-Kerk is “van bijzondere waarde, gegeven de ligging van deze monumentale kerk en de relatie met de rivier de Aa en de Hondsrug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *