UMCG sluit 4 operatiekamers vanwege personeelstekort

Het UMCG sluit noodgedwongen 4 van de 29 operatiekamers. De reden voor het sluiten is een personeelstekort. Dankzij extra inzet van het personeel heeft het UMCG tot nu toe nog geen hinder ondervonden, maar na de zomer is het ziekenhuis genoodzaakt een aantal operatiekamers tijdelijk te sluiten. Volgens Anesthesioloog Peter Meyer is er vooral een tekort aan operatieassistenten en anesthesiemedewerkers.

“Reden voor het sluiten is personeel voor de operaties zelf, dus dan gaat het om operatieassistenten en anesthesiemedewerkers”, zegt Meyer. Toch is er ook een tekort aan specialisten, mede omdat het UMCG ook zeer complexe ingrepen uitvoert, die niet zomaar in een ander ziekenhuis kunnen worden gedaan. Dat personeel moet opgeleid worden, en dat duurt helaas een beetje langer dan verwacht.

Het UMCG probeert de gevolgen voor de patiënten zoveel mogelijk te beperken. “Het heeft met name consequenties voor patiënten die geen spoedeisende ingrepen hoeven te ondergaan, of ingrepen die ook in andere ziekenhuizen kunnen worden gedaan. Patiënten met complexe aandoeningen, die echt hier in het UMCG geholpen moeten worden, en natuurlijk alle acute patiënten, blijven we hier behandelen.”

Waar mogelijk zullen patiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Het sluiten van de 4 operatiekamers duurt in ieder geval tot het einde van het jaar.