“Plaatsen internationale studenten op Suikerunieterrein is slecht idee”

Het huisvesten van internationale studenten op het Suikerunieterrein is een slecht idee. Dat is de mening van de Democratische Academie Groningen (DAG), een van de partijen in de universiteitsraad.

“De bedoeling is dat hier straks vanaf oktober 249 studentenkamers staan waar internationale studenten in gaan wonen”, zegt fractievoorzitter Jasper Been van DAG. “Aan de ene kant is het geweldig dat er gewerkt wordt aan een oplossing voor de huisvestingsproblematiek maar dit is niet de oplossing. Ze worden geplaatst op één plek in containers, terwijl de Nederlandse studenten verspreid worden over de stad. Het is belangrijk om de internationale studenten bij de stad en alle activiteiten te betrekken. Daarnaast hebben de studenten die hier huren bijna geen rechten en moeten ze toch vijfhonderd euro huur per maand betalen voor achttien vierkante meter.”

DAG wijt het probleem aan de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. “De laatste jaren zie je dat er steeds meer internationale studenten worden aangetrokken. Momenteel zijn het er zesduizend maar het streven is om over een aantal jaren tienduizend binnen de stadspoorten te hebben. Die ruimte hebben we niet. De RuG gedraagt zich als een projectontwikkelaar die wel de baten wil hebben maar niet de kosten wil dragen.” Het instellen van een numerus fixus is volgens DAG ook niet de oplossing. “De RuG moet de oplossing niet ergens anders neerleggen. Het kennisinstituut creëert het probleem zelf door de verengelsing van de colleges en het uitgeven van een flink bedrag om Groningen als studentenstad op de internationale markt te presenteren.”