Nieuwe projecten Martini Ziekenhuis voorkomen opname

nieuws
foto: Bob de Vries

Het Martini Ziekenhuis begint samen met de organisatie FocusCura met twee nieuwe projecten voor patiënten met een chronische aandoening. Daarmee kan ziekenhuisopname voorkomen worden.

Patiënten met COPD of hartfalen krijgen thuis een tablet in bruikleen waarop ze dagelijks of wekelijks medische informatie over hun aandoening doorgeven aan het ziekenhuis. Als de cijfers boven hun drempelwaarde stijgen, dan neemt het ziekenhuis via beeldbellen contact op. Zo kan in een vroeg stadium bijvoorbeeld medicatie worden aangepast om uiteindelijk ziekenhuisopname te voorkomen.

Daarnaast verhoogt het de mate van zelfmanagement, het gevoel van veiligheid en de kwaliteit van leven van patiënten. Ook verlaagt het de kosten van de gezondheidszorg omdat spoedopnames voorkomen worden en minder polikliniekbezoeken nodig zijn.