Shell en Exxonmobil staan garant voor NAM en zien af van claim

nieuws

Shell en Exxonmobil gaan geen claim indienen voor het gas dat na beëindiging van de winning achterblijft in de grond. Ook staan zij garant voor de financiële rol van de NAM omtrent aardbevingsschade en versterking van gebouwen. Daarnaast levert de NAM een bijdrage van 500 miljoen euro voor de versterking van de economie en leefbaarheid in de regio. Het kabinet maakt ook een half miljard vrij, waardoor er in totaal een miljard euro beschikbaar wordt gesteld. Dat heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat afgesproken met Shell en Exxonmobil. 

Naar schatting blijft er na de beëindiging van de gaswinning ongeveer 450 miljard m3 gas in de grond zitten, met een waarde van zo’n 70 miljard euro. In het akkoord is afgesproken dat zowel de NAM, Shell en Exxonmobil daar geen claim voor zullen indienen. Verder zorgen Shell en Exxonmobil ervoor dat NAM over voldoende financiële middelen beschikt, waardoor de NAM haar verplichtingen te allen tijde kan nakomen.

In ruil daarvoor krijgen de bedrijven nu 27 procent van de inkomsten van de gaswinning. Het rijk kreeg tot nu toe 90 procent van de opbrengst uit de gaswinning, Shell en Exxonmobil kregen 10 procent. Omdat de inkomsten uit de gaswinning de komende jaren zullen dalen en de kosten voor schadeafhandeling en versterking hoog zijn, krijgen Shell en Exxonmobil nu bijna 3 keer zoveel.