Eerste woningen suikerunieterrein komen aan noordzijde van het gebied

De eerste woningen op het suikerunieterrein worden aan de noordzijde van het gebied gebouwd. Dat blijkt uit de structuurschets en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het college van B&W, dat van 21 juni tot 18 juli vrij is voor inspraak.

De groei van de stad betekent dat er behoefte is aan meer woningen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 2500 tot 5000 huizen op het terrein gebouwd gaan worden. Het streven is dat het eerste bestemmingsplan rond de zomer van 2019 klaar is voor inspraak, waarna de bouw in 2020-2021 kan beginnen.

De plannen van het college om de eerste woningen aan de noordzijde van het terrein te bouwen, wijkt af van een eerdere keuze om aan de zuidwestzijde te beginnen. Dit is vanwege het besluit om op korte termijn voor de meer stedelijke markt te bouwen. Alleen de noordzijde komt daarvoor in aanmerking. Dit gebied ligt tevens gunstig ten opzichte van de binnenstad.