Protestants-christelijke basisschool naar Meerstad

nieuws

Vanaf 2021 kan er in Meerstad een protestants-christelijke basisschool komen.

Het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) heeft bij de gemeenteraad het verzoek ingediend om een nieuwe protestants-christelijke basisschool in of nabij Meerstad op te nemen in het zogenaamde Plan van Scholen. Daarvoor heeft het bestuur een leerlingenprognose opgesteld. De prognose geeft aan dat deze school in het Plan van Scholen kan worden opgenomen met 2021 als eerste jaar van Rijksbekostiging.

Het college stelt de raad voor het Plan van Scholen 2019-2022 vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.