“Eén standpunt kiezen in versterkingsoperatie aardbevingsgebied”

Er moet snel duidelijkheid komen wat het standpunt in de versterkingsoperatie is. Dat zegt Susan Top van het Groninger gasberaad.

Aanleiding is een brief die afgelopen weekend bij drieduizend mensen op de mat viel. In die brief staat dat er meer tijd nodig is om te bepalen of het versterkingsprogramma door gaat. “Zo’n brief zorgt voor ontzettend veel onrust bij de inwoners van het aardbevingsgebied”, zegt Top. “Eerst maakt men de mensen blij dat er iets gedaan wordt, en vervolgens stuurt men een brief waarin alles weer in een ander daglicht wordt gezet.”

Top wil ook dat de verschillende overheden een zelfde standpunt in gaan nemen. “De gemeenten willen dat de versterkingsoperatie door gaat, de minister zegt dat het wel een tandje lager kan nu besloten is om de gaskraan dicht te draaien, en de provincie houdt zich een beetje afzijdig. Dat is gewoon slecht.” Top is wel blij dat zes gemeenten in de provincie door middel van een brief hebben aangegeven dat de operatie door moet gaan.