Op 21 maart gaan we naar de stembus, maar waarom?

Op 21 maart mogen de Groningers ondanks dat er geen gemeenteraadsverkiezingen zijn toch naar de stembus.  Namelijk voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV), deze wet geeft de AIVD meer bevoegdheden voor opsporingen. 

De Jonge Democraten (jongeren D66) zijn tegen de WIV in de huidige vorm omdat deze informatie zou kunnen winnen van onschuldige burgers. Volgens het CDJA (jongeren CDA) zal dit doem scenario wel meevallen en maakt de nieuwe wet Nederland een stuk veiliger.