Waterschap zet zich in voor ijsvloer

nieuws
Foto Andor Heij. Noorderplantsoen met ijslaagje

Er is vorst in aantocht, maar voordat er geschaatst kan worden, moet er wel wat gebeuren. Waterschap Hunze en Aa’s treft alvast voorbereidingen.

“Als de vorst doorzet, hebben we nauw contact met de ijsverenigingen en andere waterschappen om te kijken hoe we kunnen helpen bij het krijgen van een mooie ijsvloer. Een eerste stap is inmiddels gezet. De waterstanden in de kanalen regelen we met behulp van stuwen, sluizen en gemalen zo nauwkeurig mogelijk. De gemalen zetten we niet helemaal uit. De waterafvoer gaat gewoon door. Als het water niet wordt afgevoerd, drukt het de ijsvloer omhoog, waardoor het ijs scheurt.”

Het waterschap vraagt bootbezitters deze periode niet te varen. Ondanks dat voer het schip “De Pelikaan” woensdagmorgen toch nog via het Hoge der A naar het Noord Willemskanaal.