Auto’s in toekomst over busbaan Oosterhamriktracé

Over het Oosterhamriktracé, de huidige busbaan, gaan in de toekomst auto’s rijden. Zo wil het stadsbestuur de verkeersdrukte tussen de binnenstad oost en de oostelijke ringweg oplossen.

De bussen rijden dan door de Oosterparkwijk via de E Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat. In het verlengde van de Vinkenstraat komt een brug over het van Starkenborrghkanaal. De Korreweg wordt ingericht als fietsstraat, waarin het autogebruik teruggedrongen wordt.

Volgens het stadsbestuur heeft dit verkeersplan nog meer voordelen. Zo is er ruimte voor meer groen, wandelaars en fietsers.  Ook worden de omliggende wijken beter met elkaar verbonden.