Gemeente en corporaties in vier wijken aan de slag

De gemeente en de woningcorporaties gaan de komende jaren samen aan de slag in de wijken Selwerd, Beijum, De Wijert en de Indische Buurt / de Hoogte.

De gemeente en de corporaties streven naar vitale, leefbare wijken met gezonde en weerbare bewoners. Er zijn woningen in alle soorten en maten en de omgeving is prettig om in te wonen. Bovendien speelt duurzaamheid een grote rol.

De plannen komen tot stand op basis van waar iedere wijk behoefte aan heeft. Er wordt aangesloten bij bestaande contacten met inwoners en wijkorganisaties. Bovenop het bestaande budget voor wijkvernieuwing werd vorig jaar voor de vier wijken al een extra bedrag van 2,5 miljoen euro gereserveerd. De komende jaren gaat het om een totale investering van tientallen m,ljoenen.