Anneke Schäfer stopt bij Natuur en Milieu Federatie

nieuws

Directeur Anneke Schäfer neemt begin volgend jaar afscheid van de Natuur en Milieufederatie Groningen. Ze wil een betere balans tussen werk en privé.

Anneke Schäfer woont in Zuid-Friesland en vindt het dagelijkse heen en weer rijden, vaak in de avonduren, teveel worden. Volgens de NMF heeft ze de afgelopen jaren met succes vorm en inhoud gegeven aan de groei van de federatie. Vooral bepaalde dossiers, zoals energietransitie, aardbevingen en natuur en landbouw werden steeds groter.

De NMF is een belangrijke partner voor overheden en het bedrifjsleven, op weg naar een aantrekkelijk en duurzaam Groningen. De Raad van Toezicht is inmiddels een wervingsprocedure begonnen voor de opvolging.