Wethouders tegen uitbuiting studenten

De wethouders Wonen van de studentensteden, waaronder die van Groningen Roeland van der Schaaf, roepen de nieuwe minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op om actie te ondernemen tegen huurbazen die studenten uitbuiten en intimideren.

“Er is een groep verhuurders die stelselmatig kamerbewoners uitbuiten of intimideren. Hun doel is vaak om zittende huurders uit de woning te krijgen en de woningen opnieuw te verhuren voor hogere huurprijzen met tijdelijke, kortlopende huurcontracten. Ook intimideren deze huisjesmelkers hun huurders, als zij te hoge huren of gebrekkig onderhoud melden bij de huurcommissie,” schrijven de wethouders.

Om de woningmarkt beter te laten functioneren en huurders beter te beschermen zouden verhuurders bij het overtreden van de huurregels sancties als boete en last onder dwangsom opgelegd moeten kunnen krijgen, naast huurprijsaanpassing en herstel van gebreken.