Regio akkoord met nieuw schadeprotocol

nieuws

Alle regionale partijen hebben overeenstemming bereikt over een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied. Het gaat om het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, de provincie en de twaalf betrokken gemeenten.

In het protocol staat beschreven hoe de schade als gevolg van de gaswinning moet worden afgehandeld. De uitwerking van het regeerakkoord bepaalt of een snel akkoord over het schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak binnen handbereik is. Uitgangspunt is dat de NAM geen rol meer speelt bij de schadeafhandeling en dat de bewoner op geen enkele manier met de NAM te maken krijgt.

Er moet ook een publiek fonds komen voor de schadeafhandeling. Voor het herstel van vertrouwen is het essentieel dat de Staat haar verantwoordelijkheid neemt en financieel bijdraagt in het schadefonds. De minister van Economische Zaken moet nog akkoord gaan met het protocol.