‘Regeerakkoord leidt tot verslechtering koopkracht huurders’

De Woonbond heeft weinig lovende woorden over voor het regeerakkoord van kabinet Rutte III. De organisatie vreest onder andere langere wachttijden voor sociale huur en een daling van de koopkracht.

Het bezuinigen op de huurtoeslag, het in stand houden van de verhuurderheffing en hogere huren zorgen voor problemen voor mensen met een laag inkomen. De Woonbond maakt zich ernstige zorgen over de plannen in het concept-regeerakkoord.

De Woonbond ziet het in stand houden van de verhuurderheffing niet zitten. Die  is door het vorige kabinet ingevoerd als tijdelijke crisismaatregel. De organisatie vindt dat deze maatregel ingetrokken kan worden, omdat de economie aantrekt en omdat er al wordt bezuinigd op de huurtoeslag.

De belangenorganisatie vindt tevens dat het nieuwe kabinet te weinig doet aan de lange wachttijden in de sociale huursector. ”In het regeerakkoord wordt deze verantwoordelijkheid makkelijk over de schutting gegooid naar gemeenten. Die lossen het maar op,’ aldus de Woonbond. Die vreest dat gemeenten teveel nadruk leggen op het overhevelen van huurwoningen naar de vrije sector. Dit zal resulteren in hogere huurprijzen.

Het kabinet doet volgens de huurdersorganisatie te weinig aan verduurzaming, er komt een korting op de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor investeringen in energiebesparing. ”Deze korting zal neerkomen op ongeveer 40 euro per woning, dit zal niet resulteren in een snelle overgang naar een duurzame wereld.”, stelt voorzitter Paping van de Woonbond.