Meer samenwerking WIJ-teams en huisartsen

nieuws

De WIJ-teams in Groningen en de huisartsen gaan intensiever samenwerken met als doel een betere toegang tot jeugdhulp. Daarom start straks de pilot ‘Ondersteuner jeugd en gezin’ in de wijken Vinkhuizen en Hoogkerk.

De ondersteuner is de schakel tussen de WIJ-teams en de huisartsen. Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen leidt dit tot laagdrempelige zorg dichtbij de gezinnen. De kennis bij de WIJ-teams en huisartsen komt zo beter beschikbaar.

De Ondersteuner geeft advies aan de jongere en de opvoeders, en kan contact met de school onderhouden. Hij of zij maakt een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van het gezin zodat de zorg beter aansluit op de vraag en de omstandigheden.