ISO teleurgesteld in CDA en ChristenUnie

Het Interstedelijk Studenten Overleg is zwaar teleurgesteld in het CDA en de ChristenUnie. Deze twee partijen hebben gepleit voor de terugkeer van de basisbeurs, deze belofte wordt niet nagekomen. 

In het concept-regeerakkoord wordt vermeld dat studenten tijdens hun eerste collegejaar 1000 euro korting krijgen op de kosten van het collegejaar, de basisbeurs keert niet terug. Het ISO vindt dit ‘een schrale troost’. ”Het verlagen van het collegegeld voor eerstejaarsstudenten met 1000 euro lijkt misschien een mooi gebaar, maar is pure symboolpolitiek. Studenten moeten een studieschuld van gemiddeld 20.000 euro aangaan.”, aldus het ISO.

De organisatie vreest dat veel mensen het studeren achterwege laten uit angst voor te grote studieschulden. Uit onderzoek is al gebleken dat veel studenten bij hun ouders blijven wonen, om zo de kosten te kunnen drukken.

Financiële positie studenten niet serieus genomen

De studentenorganisatie heeft aangegeven dat zij het jammerlijk vinden dat de regeringspartijen niets doen aan de financiële positie van studenten. De lening, het niet terugkeren van de basisbeurs én het verhogen van het BTW-tarief van 6 naar 9 procent doet het ISO vrezen dat studenten in zwaar financieel noodweer terecht komen.

Een eerder onderzoek van het ISO heeft al aangetoond dat de kosten voor studenten de laatste jaren gestaag stijgen, denkende aan collegegelden, maar ook dagelijkse aangelegenheden zoals boodschappen, terwijl hun inkomsten grotendeels gelijk blijven. Daarbij optellende de noodzaak van extra-curriculaire activiteiten, om zo aantrekkelijker te zijn voor potentiële werkgevers, doen veel studenten weinig goeds.

Wat het ISO betreft is de grens nu echt bereikt. De studentenorganisaties roepen de formerende partijen op om de basisbeurs terug te brengen. Dit zorgt voor weer enige balans in de begroting en het leven van studenten.

Opbrengsten leenstelsel veilig

Het ISO is wel blij dat de opbrengsten van het leenstelsel veiliggesteld zijn. Het geld dat vrijkwam na het afschaffen van de basisbeurs zal kabinet Rutte III gebruik om investeringen te doen in het hoger onderwijs. Het betreft hier een bedrag van circa 200 miljoen euro per jaar.

Tevens is de studentenorganisatie blij dat de investeringen gekoppeld worden aan kwaliteitsafspraken. Hogescholen en universiteiten moeten laten zien hoe zij het geld gaan investeren en moeten zich hierover verantwoorden. Als afspraken niet worden nagekomen, kunnen de instellingen worden gekort op toekomstige middelen. Het ISO geeft wel aan dat zij zullen blijven waken of er toch niet op andere manieren wordt bezuinigd op onderwijs.