Iedereen is welkom bij het Alfa College

Op het Alfa College is vandaag de Diversity Day begonnen. Op deze dag wordt gevierd dat iedereen zichzelf mag zijn en dat verschillen tussen mensen niet erg zijn. 

Het Alfa College is een multiculturele school, om de verschillen en de overeenkomsten tussen de mensen duidelijk te belichten zijn er verschillende activiteiten. De aandacht ligt vandaag op de diversiteit, het Alfa College vindt dit de kracht van de school. ”Met een grote diverse groep mensen bereiken we meer”, aldus Sander Kalsbeek.

Op het Alfa College is weinig sprake van discriminatie, de school treedt ook hard op tegen gevallen waarin dit wel voorkomt. Voor slachtoffers van discriminatie heeft de school een speciaal meldpunt. Om discriminatie algeheel te voorkomen handelt de school preventief, er is een ‘maatjesprogramma’. Dit koppelt een allochtone leerling aan een Nederlandse, om zo een verbinding te creëren tussen de twee groepen.

De leerlingen zijn blij met de acties van de school. De uit Syrië afkomstige Mohnan Ali geeft aan: “Deze dag is erg belangrijk, mensen wordt verteld dat iedereen zichzelf kan zijn en dat zouden ze ook moeten doen. Blijf jezelf!”