Beijum twaalf zwerfkeien rijker

nieuws

Beijum is twaalf zwerfkeien rijker. Tijdens een van de laatste ijstijden hadden ze vanuit Scandinavië het zuidelijke deel van de stad al bereikt.

Tijdens graafwerk voor de zuidelijke ringweg vond de aannemer in de bodem twaalf zogenoemde rolkeien. Deze zwerfstenen zijn tijdens één van de laatste ijstijden meegevoerd vanuit Scandinavië.

De gemeente zocht een geschikte bestemming voor deze keien. Op initiatief van Trijntje de Haan en andere bewoners van Beijum doen de keien nu dienst als zit- en speelplek bij het bewonersinitiatief De Vuurplaats aan de Jensemaheerd. Dit is een grasveld waar ouders en kinderen elkaar treffen en waar wel eens vuurtjes worden gestookt.