Zorgen over onderwijskwaliteit alfastudies

nieuws
foto: Bob de Vries

Studenten van de RUG maken zich zorgen over de toekomst van hun studieprogramma’s. Dat zegt Letteren Vooruit, één van de fracties in de Faculteitsraad van de Faculteit der Letteren.

De zorgen zijn ontstaan door de reorganisatie die de faculteit in de komende jaren wil doorvoeren. De Faculteit der Letteren kampt al langer met financiële problemen. Het College van Bestuur wil daarom gaan bezuinigen. De huidige afdelingen worden opgeheven en vervangen door vijf clusters van opleidingen.

De fractie vindt dit buitengewoon zorgwekkend. De studenten zijn bang dat de reorganisatie de diversiteit en de kwaliteit in gevaar brengt. De vrees bestaat dat er bij gebrek aan financiële middelen veel sneller vakken afgeschaft zullen worden. Op termijn zal dat studenten kosten.