Partij voor de Dieren tegen ballonnenactie KEI-week

De lokale afdeling van de PvdD en haar jongerenorganisatie PINK! hebben het Rode Kruis Groningen opgeroepen om geen ballonnen op te laten in de stad. Het afval van de ballonnen zou het milieu teveel schaden.

Ter ere van het 150-jarig bestaan van het Rode Kruis organiseert de Studentendesk Groningen een ballonnenvaart. De heliumballon die het verste van Groningen weg zweeft kan een fiets van het Rode Kruis winnen. De Partij voor de Dieren is niet te spreken over de actie, de ballonnen zouden als plastic- of latexafval teveel schade berokkenen aan de natuur. Wilde dieren zouden de stukjes ballon met voedsel kunnen verwarren. De PvdD stelt ook dat het niet uitmaakt of er gebruik wordt gemaakt van biologisch afbreekbare ballonnen. Deze ballonnen doen er circa vijf jaar over om af te breken, te lang volgens de dierenpartij.

Al in april 2013 werd door de gemeenteraad Groningen met overgrote meerderheid een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen een ontmoedigingsbeleid te hanteren inzake het oplaten van ballonnen. De partij en haar jongerenafdeling moedigen de Studentendesk en het Rode Kruis aan om een diervriendelijker alternatief te verzinnen.

De Partij voor de Dieren heeft wel laten weten het algemene werk van het Rode Kruis erg te waarderen en feliciteert de instelling ook met haar 150-jarig bestaan.