Sterrebosvijver kampt met lage waterstand

De Sterrebosvijver en de gracht om de van Mesdagkliniek lijken leeg te lopen.

Ondanks de natte zomerperiode is de waterstand in de vijvers erg laag. De Partij voor de Dieren heeft hierover vragen gesteld aan het stadsbestuur. Ze wil weten hoe het komt dat het water zo laag staat en hoe dit kan worden opgelost. Jacky van Geffen van de Partij voor de Dieren tast in het duister over de oorzaak. Het waterschap Hunze en AA geeft aan dat de waterstand in andere delen van de stad normaal is. Volgens het KNMI is juli een natte maand geweest dus ook het weer lijkt niet de oorzaak te zijn. Bij de van Mesdagkliniek lijkt het probleem jaarlijks terug te keren; .
De Partij voor de Dieren wacht de antwoorden van het college af en houdt de situatie de komende tijd in de gaten.