Betaald parkeren in Professorenbuurt-Oost

wijken
foto: Roel Breet

In de Professorenbuurt-Oost wordt definitief betaald parkeren ingevoerd op maandag t/m zaterdag van 16.00 tot 22.00 uur. Dat heeft de gemeente bepaald.

Volgens de gemeente blijven de problemen met geparkeerde auto’s in deze buurt aanhouden. In de middag en avond is de parkeerdruk hoger dan tijdens de reguliere venstertijden van 9.00 tot 18.00 uur. Het besluit is genomen na een inspraaktermijn. Daarop kwamen dertig reacties binnen. De reacties gaven geen aanleiding om het parkeerplan te wijzigen.

Eind 2015 werd het betaald parkeren in de Professorenbuurt-Oost nog uitgesteld om ruimte te geven aan een bewonersinitiatief. Dat initiatief leidde niet tot concrete resultaten, vandaar dat betaald parkeren daar alsnog is ingevoerd.