Stadsbestuur heeft klein overschot op jaarrekening

Het stadsbestuur heeft in 2016, op een begroting van meer dan een miljard euro, een overschot van 1,3 miljoen euro. Het geld wordt toegevoegd aan het voorziene tekort op de uitkeringen in 2017.

De grootste kostenposten die de stad kent zijn de zorg en werk en bijstand, elk zo rond de 270 miljoen euro. Meevallers had de stad doordat zij meer kreeg uit het gemeentefonds dan verwacht en tegenvallers waren er op het gebied van zorg. Meevallers en tegenvaller hielden elkaar goed in evenwicht. Ook dit jaar is de goedkeuring van de accountant te laat doordat de Sociale Verzekeringsbank de cijfers niet op tijd heeft afgeleverd en de stad een nieuwe accountant heeft.

Het weerstandsvermogen, waarmee de stad tegenvallers kan opvangen, komt volgend jaar uit op 194,5 miljoen en dat is gelijk aan de norm die de raad stelt.