‘Internationale studenten moeten een stem krijgen’

Studenten met een internationale achtergrond moeten zich net zo thuis voelen aan de universiteit als Nederlandse studenten. Internationale studenten kunnen momenteel niet deelnemen aan discussies in de faculteitsraad omdat de voertaal Nederlands is. Volgens Rico Tjepkema van Letteren Vooruit is dit een grote belemmering.

De Groningse letterenfaculteit heeft een groot aantal Engelstalige studies waardoor er veel buitenlandse studenten zijn. ‘Elke student moet de mogelijkheid hebben om zich uit te spreken over de gang van zaken bij de universiteit. Doordat de stukken bij de letterenfaculteit uitsluitend in het Nederlands geleverd worden en beschikbaar zijn, is dat op dit moment voor een grote groep niet mogelijk,’ aldus Tjepkema. De studenten geven aan wel belangstelling te hebben om zeggenschap te krijgen over de gang van zaken.

De oplossing voor het probleem is simpel. Door de stukken ook in het Engels uit te geven en internationale studenten toe te laten tot de sollicitaties, wordt de groep niet meer uitgesloten. Letteren Vooruit heeft de kwestie afgelopen vrijdag aangehaald in een vergadering met het faculteitsbestuur. Het bestuur staat er overwegend positief tegenover.

Deel dit artikel:

  1. En dus moeten de Nederlandse studenten zich maar weer aanpassen? Als je hier woont en studeert/werkt moet je gewoon de taal leren.

  2. Die Tjepkema uit Friesland van de PvdA (jonge socialisten) afdeling Groningen heeft zijn nieuwe dekmantel om partijpolitiek te bedrijven; letteren vooruit.

  3. Ik blijf het gek vinden – als ik in Duitsland studeer (of op vakantie ben…), moet ik me in het Duits zien te redden. Studeer ik in Frankrijk, dan in het Frans. Scandinavie net zo, China of Japan eveneens. Maar in Nederland vinden we het heel normaal om ons aan te passen aan de buitenlandse studenten ? Zij kunnen toch een cursus nederlands gaan volgen, of desnoods (zoals mijn vroegere buurvrouw) nederlands leren door de Libelle te lezen ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *