Bouw woon, wijk en zorgcomplex in Beijum van start

wijken

Op het terrein van de voormalige zorginstelling Innersdijk aan de Ypemaheerd in Beijum start deze maand de bouw van een nieuw wooncomplex.

In het nieuwe gebouw van woningbouwvereniging Patrimonium komen 48 wooneenheden en enkele wijkvoorzieningen. Patrimonium verhuurt 24 appartementen aan De Zijlen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast worden 24 seniorenwoningen door Patrimonium zelf verhuurd.

Op de begane grond, die gehuurd wordt door de gemeente Groningen, komen het WIJ-team Beijum en de buurthuizen Heerdenhoes en Kleihorn. Het is de bedoeling dat het gebouw in het voorjaar van 2018 klaar is.

Rond die tijd start Zorggroep Groningen er naast met de bouw van een complex voor bijna honderd mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.