Voorlopig geen bovengrondse stroomkabel naar Eemshaven

nieuws
foto door: Elin Stil

Het besluit van minister Kamp om de 380 kV-stroomlijn tussen Hoogkerk en de Eemshaven geheel bovengronds aan te leggen is uitgesteld.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft het besluit controversieel verklaard. De term betekent dat het parlement vindt dat het demissionaire kabinet over deze zaak geen besluit kan nemen. Dat moet het nieuwe kabinet doen. Een groot aantal andere kwesties is eveneens controversieel verklaard.

De provincie Groningen, de acht betrokken gemeenten en veel Groningse organisaties wilden een deels ondergrondse hoogspanningskabel omdat een bovengrondse kabel negatief zou uitvallen voor de kwetsbare natuurgebieden waar die doorheen loopt. De minister vond de meerkosten van ruim 100 miljoen euro te duur. Wel zegde hij een kleine 20 miljoen euro toe om de schade aan natuur en omgeving te beperken.