Pilot rijk helpt arm van start

De pilot van het project “Stadjers Hand in Hand” gaat binnenkort daadwerkelijk van start. Twintig gezinnen uit de stad zijn bereid deel te nemen. Tijdens deze pilot nemen tien rijke onafhankelijke gezinnen tien gezinnen die op of onder de armoedegrens leven onder hun hoede.

“We beginnen met twintig gezinnen die binnenkort bijeenkomen in een kasteeltje in Wedde. Daar kunnen ze kennis maken en bekijken hoe ze elkaar kunnen ondersteunen”, vertelt Ulfert Molenhuis van de Voedselbank Groningen.

“Als het een succes wordt haakt de gemeente in en zal zorg dragen voor financiële ondersteuning van de arme gezinnen. Daarbij moet je denken aan de meest basale dingen die mensen thuis niet voor elkaar hebben”, vervolgt Molenhuis.

Het project is tot stand gekomen dankzij het moederbedrijf van supermarktketen Jumbo en de Riki Stichting uit Amsterdam.