Kinderombudsman onderzoekt aardbevingsgevolgen

nieuws

De Kinderombudsman start een onderzoek naar de negatieve gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in Groningen.

De Kinderombudsman gaat onderzoeken welke problemen kinderen ervaren, wat er moet gebeuren en welke organisaties een rol kunnen spelen in het oplossen van deze problemen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: ‘In de discussie over gaswinning en aardbevingen in Groningen is er maar weinig aandacht geweest voor kinderen. Ik wil daar verandering in brengen.’

Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Hun situatie is niet onderzocht. De Kinderombudsman heeft verschillende signalen ontvangen dat de gevolgen van de gaswinning ook een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Margrite Kalverboer maakt zich dan ook zorgen om de kinderen in het aardbevingsgebied en heeft daarom besloten tot een onderzoek uit eigen beweging. De resultaten van het onderzoek worden rond de zomer verwacht.