Drie vergunningen coffeeshops liggen op plank

Er liggen nog drie vergunningen voor coffeeshops op de plank, het stadsbestuur heeft drie aanvragen voor coffeeshops afgewezen.

Er waren plannen voor coffeeshops aan de Noorderhaven, Zuiderdiep en de Steentilstraat. Maar het college geeft daar geen vergunningen voor af. “Dat heeft te maken met planologische redenen.”zegt burgemeester Den Oudsten.

De gemeenteraad vindt dat er ruimte is voor 14 coffeeshops, op dit moment zijn het er 11.