Nieuwe bomen in Hortensialaan

wijken

De gemeente is begonnen met het planten van jonge bomen in de Hortensialaan.

In de zomer van 2015 zijn in de straat 36 forse bomen gekapt. Dat was nodig vanwege de aanleg van nieuwe riolering. Bovendien moest er ruimte komen voor parkeervakken.

De bewoners van de straat waren destijds boos omdat de gemeente niets met hun bezwaren tegen de kap heeft gedaan. De fractie van GroenLinks heeft over de bomenkap nog vragen gesteld aan het stadsbestuur.