“Geen hoogspanningsleiding naar Eemshaven”

nieuws
foto Andor Heij

Zestien maatschappelijke organisaties roepen minister Kamp op, mee te werken aan een beter tracé voor de nieuwe hoogspanningssnelweg tussen Groningen en de Eemshaven. Ze doen dat met de actie “Kamp verknipt ons landschap”.

De huidige hoogspanningsverbinding van 220 kV tussen Groningen en de Eemshaven moet worden vervangen door een leiding van 380 kV. De bovengrondse verbinding is echter achterhaald en knipt het Groninger landschap in tweeën. Volgens de organisaties kan de leiding veel beter ondergronds gelegd worden, maar dat is wel duurder.

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft drie moties over een beter tracé gesteund en ook de provincie is tegen de bovengrondse leiding. Toch legt Minister Kamp dit naast zich neer en gaat door op de ingeslagen weg. Volgens de organisaties gaat het om masten tot 60 meter hoog, midden door cultuurhistorisch erfgoed en vlak langs eeuwenoude gebouwen.