Laatste participatieverklaringen van dit jaar ondertekend

De laatste participatieverklaringen zijn afgelopen dinsdagmiddag op het stadhuis uitgedeeld. De verklaring is bedoeld om vluchtelingen kennis te laten nemen van de Nederlandse normen en waarden. Wethouder Matthias Gijsbertsen was bij de gelegenheid aanwezig.

Vanuit de politiek wordt er kritiek geleverd op de participatieverklaring omdat het geen meerwaarde zou hebben. Zohreh Salim, coordinator van de participatieworkshops, is het daar niet mee eens. Zij is van mening dat het belangrijk is om vluchtelingen meteen te helpen participeren. Statushouders kunnen meteen beginnen aan de cursis, zelfs als ze de Nederlandse taal nog niet spreken.

Dit jaar zijn al meer dan 100 verklaringen ondertekend. Volgend jaar zullen er nog vele honderden volgen.