Bodembeweging en milieuorganisaties eisen vernietiging gasbesluit

De Groninger Bodem Beweging, de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Milieudefensie en de Waddenvereniging hebben een beroepschrift ingediend tegen het gasbesluit van minister Kamp. Zij vragen hierin om vernietiging van het besluit.

Volgens de organisaties is het gasbesluit in strijd met de wet, omdat niet de veiligheid van Groningers leidend is geweest, maar de leveringszekerheid. Ook wordt het advies van Staatstoezicht op de Mijnen niet opgevolgd en staat Kamp toe dat de NAM meer gas wint dan veilig wordt geacht.

Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging zegt, de leugens en uitsteltactieken van de NAM zat te zijn. In april beweerde de NAM nog dat er maar honderd huizen versterkt hoeven te worden, vorige week bleken dat er al 1450 te zijn. In plaats van de NAM aan banden te leggen, sluit minister Kamp een deal, zodat de NAM de komende vijf jaar kan blijven pompen. Ondertussen worden cultuurhistorisch waardevolle gebouwen onherstelbaar beschadigd en wordt de waterhuishouding verstoord door bodemdaling, aldus de Groninger Bodem Beweging.