Stadsschapen naar winterlocatie in Drenthe

De stadsschapen die het het afgelopen half jaar de groengebieden in de stad kort hebben gehouden zijn vertrokken naar hun winterverblijf in Drenthe, in het Bargerveen bij Emmen.

Het afgelopen seizoen was het tiende achtereenvolgende jaar dat de gemeente gebruik maakt van bijna 300 Schoonebekers en Veluwse heideschapen voor natuurvriendelijk beheer van groengebieden en bermen.

De kudde at dit voorjaar, zomer en herfst ruim 900.000 kilo gras. De herder van de kudde is Bauke Arends. Hij heeft inmiddels ruim 1600 volgers op Twitter.

In april 2017 komt de herder met zijn schaapskudde weer terug naar de stad.